Sopimus- ja takuuehdot
 
VARAOSIEN TILAUS- JA MYYNTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖSOPIMUS
 
1. Yleiskohdat
 
Tämä asiakirja on yhteistyösopimus, joka on solmittu allcar.ee-myyntikeskuksen omistajan AllCar OÜ:n ja myyntikeskuksen rekisteröityneen käyttäjän välillä.
 
2. Tilauksen esittäminen
 
2.1. Tilauksen esittäminen ostajan toimesta tapahtuu ehdottomasti tilaus- ja myyntikeskuksen allcar.ee kautta. Tilauksen laatimiseksi tulee rekisteröityä asiakkaaksi ja solmia asiakassopimus. Asiakas esittää kaikki tilaukset henkilökohtaisen tilin kautta siirtymällä tätä varten tilauskeskukseen vain hänen tiedossaan olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. (VÕS – Viron velvoiteoikeuslaki - 62 § 1 mom.). Varaosatoivomuksia, jotka on esitetty viestimien välityksellä (puhelin, sähköposti) ei sekaannusten ja väärinkäsitysten välttämiseksi käsitellä. Viestivälineiden kautta on kuitenkin mahdollista saada teknistä ja muuta tukitietoa meidän asiakaspalvelijoiltamme tilaus- ja myyntikeskuksessa olevien varaosien sopivuudesta sekä saatavuudesta. Osien sopivuudesta pyydämme vakuuttumaan ennen tilauksen lopullista vahvistamista. Avun saamiseksi osien sopivuuden määrittämisessä pyydämme ottamaan yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse tai puhelimitse.
 
2.2. Konkreettisen varaosan myyntihinta esitetään varaosakoodin kirjoittamisen yhteydessä tai luettelossa kyseisen varaosan koodin yhteydessä. Koko tilauksen myyntihinta esitetään tilauksen laatimisen jälkeen ja on näkyvissä henkilökohtaisesti jokaisen rekisteröityneen ja sopimuksen solmineen käyttäjän tilillä.
 
2.3. Tilaus katsotaan vahvistetuksi, kun myyjä esittää asiakkaalle laskun. Tilausvahvistuksen esittämisen myötä tilaus katsotaan esitetyksi ja sopimus solmituksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta vetäytyä esitetystä tilauksesta, paitsi tässä sopimuksessa säädetyissä tapauksissa.
 
2.4. Myyjällä on oikeus muuttaa yksipuolisesti sekä tietyn varaosan että myös koko tilauksen myyntihintaa, jos tällainen muutos johtuu objektiivisista, myyjän tiedossa olemattomista seikoista. Myyjä on velvollinen tiedottamaan asiakkaalle myyntihinnan muutoksista välittömästi sähköpostitse. Asiakkaan vaatiessa myyjä on velvollinen perustelemaan myyntihinnan muutosta kirjallisesti. Myyntihinnan muuttuessa asiakkaalla on oikeus kolmen työpäivän kuluessa vetäytyä tilauksesta, jos myyjä on muuttanut myyntihintaa, ilmoittamalla siitä myyjälle sähköpostitse. Tilauksen perumisen yhteydessä myyjä palauttaa välittömästi, joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa vastaavan ilmoituksen saamisesta, asiakkaan maksaman myyntihinnan tai palauttaa asiakkaan limiitin. Määräajat lasketaan sähköpostin liikkumisella todetuilla päivämäärillä.
 
2.5. Myyntihinnan maksaminen on mahdollista verkkopankissa tai limiitin käyttöön ottamisella.
 
3. Toimitusaika
 
3.1. Varaosan arvioitavan toimitusajan määrittää myyjä. Myyjällä on oikeus tilauksen täytön yhteydessä pidentää toimitusaikaa yksipuolisesti ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostitse. Mikäli myyjä pidentää toimitusaikaa enemmän kuin kerran tai kerrallaan enemmän kuin kaksi kuukautta, asiakkaalla on oikeus kolmen työpäivän kuluessa tällaisen tiedon saamisesta vetäytyä tilauksesta ilmoittamalla siitä myyjälle sähköpostitse. Tilauksen perumisen yhteydessä myyjä palauttaa välittömästi, joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa vastaavan ilmoituksen saamisesta asiakkaan maksaman myyntihinnan. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle tilauksen perumisesta aiheutuvaa vahinkoa. Mikäli asiakas ei vetäydy tilauksesta tässä kohdassa säädetyllä tavalla, katsotaan, että asiakas haluaa täytettävän tilauksen, jonka toimitusaika on pidentynyt.
 
4. Tilauksen täyttäminen
 
4.1. Myyjä ryhtyy täyttämään asiakkaan tilausta välittömästi tilauksen perusteella esitetyn laskun vahvistamisen jälkeen, kun pankista on saapunut vahvistus asiakkaan suorittaman maksun suorituksesta tai kun asiakas on ottanut käyttöön limiitin.
 
4.2. Mikäli myyjän esittämän laskun vahvistusta seuranneen yhden (1) työpäivän kuluessa ei ole pankista saapunut vahvistusta asiakkaan suorittaman maksun suorituksesta tai jos asiakas ei ole ottanut käyttöön limiittiä, myyjällä on oikeus jättää tilaus täyttämättä. Myyjällä on oikeus jättää tilaus täyttämättä myös silloin, kun pankista saapuu vahvistus asiakkaan suorittaman maksun suorituksesta tai kun limiitti otetaan käyttöön yli yhden (1) työpäivän kuluttua tilauksen esittämisestä. Tilauksen täyttämättä jättämisestä myyjä tiedottaa asiakkaalle sähköpostitse tai puhelimitse.
 
4.3. Myyjällä on oikeus koska tahansa luopua tilauksen täytöstä, mikäli täyttö osoittautuu myyjästä riippumattomista syistä mahdottomaksi tai merkittävästi hankaloituneeksi. Tilauksen täytöstä luopumisesta myyjä ilmoittaa asiakkaalle välittömästi sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakkaan vaatiessa myyjä on velvollinen perustelemaan tilauksen täytöstä luopumista kirjallisesti. Tilauksen täytöstä luopuessaan myyjä palauttaa viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa asiakkaan maksaman myyntihinnan tai palauttaa asiakkaan limiitin. Tässä kohdassa säädetyllä tavalla tilauksen täytöstä luopumisen yhteydessä myyjä ei vastaa asiakkaalle tai kolmansille henkilöille tilauksen täytöstä luopumisella aiheutuvasta vahingosta.
 
5. Tilattujen varaosien luovuttaminen
 
5.1. Tilatut varaosat luovutetaan asiakkaan valinnan mukaan joko myyjän toimipaikassa tai lähettiyrityksen palvelua käyttäen. Myyjä ei voi velvoittaa lähettiyritystä tarjoamaan palvelua, joka ei ole sen yhtiöjärjestyksen perusteella kaupparekisterin toimialaluettelossa sille vahvistettu (perintä- ja pankkipalvelut). Välittömästi varaosan luovuttamisen jälkeen kuluttajamyynnin osalta tulee myyntihinnan olla myyjälle maksettuna. Myyjä ei ole velvollinen mahdollistamaan kuluttajamyynnin osalta limiittiä. Myyjän ostajalle esittämien laskujen maksaminen kuluttajamyynnin osalta ennen tavaran ostajalle luovuttamista kokonaisuudessaan ei ole pakollista, mutta suositeltavaa on maksaa välittömästi tai kolmen päivän kuluessa siitä, kun ostaja on saanut laskut (VÕS 213 § 3 mom.). Myyjä varaa itselleen oikeuden olla luovuttamatta varaosaa ostajalle, jonka lasku on maksamatta, ja tilausten perusteella, joiden laskua ei ole maksettu, varaosaa ei varata. Kaikissa muissa tapauksissa ostaja on velvollinen noudattamaan maksamisessa myyjän laskussa esittämiä eräpäiviä ja ehtoja sopimuksen ja voimassa olevien lakien mukaisesti.
 
5.2. Myyjää suosittelee ostajaa tarkastamaan varaosan luovutuksen yhteydessä. Varaosassa havaittujen puutteiden yhteydessä myyjä suosittelee ostajaa ilmoittamaan myyjälle välittömästi (48 tunnin kuluessa) ja toteamaan puutteen mieluummin lähetin paikalla ollessa. Mikäli ostaja on solminut myyntisopimuksen talous- tai ammattitoiminnassaan, hänen tulee viipymättä tarkastaa tai tarkastuttaa ostettu varaosa. Mikäli puutteesta ei ilmoiteta 48 h kuluessa, lähdetään siitä, että puutteita ei varaosan luovuttamisen yhteydessä ollut. Asiakkaalla ei ole oikeutta jättää ottamasta puutteellista varaosaa vastaan.
 
5.3. Kun tilatut varaosat luovutetaan myyjän toimipaikassa, myyjä ilmoittaa asiakkaalle tämän antamilla yhteystiedoilla varaosan saapumisesta myyjän toimipaikkaan ja asiakas sitoutuu ottamaan sen siellä vastaan.
 
5.4. Kun tilatut varaosat luovutetaan lähettipalvelulla, ostaja maksaa lähettipalvelun käyttämiseen liittyvät kustannukset sovitun mukaan joko lähettipalvelun tarjoajan tai myyjän hinnaston mukaisesti. Lähettipalvelun käyttämiseen liittyvien kustannusten maksamiseen sovelletaan myyntihinnan maksamisesta säädettyä. Asiakas sitoutuu takaamaan varaosan vastaan ottamisen hänen ilmoittamassaan osoitteessa myyjälle sopivana aikana.
 
5.5. Mikäli varaosan luovuttaminen epäonnistuu kahden (2) viikon aikana, myyjä varastoi varaosan siihen tarkoitettuun paikkaan. Tällaisessa tapauksessa asiakas sitoutuu maksamaan myyjälle varaosan säilytysmaksua summalla 0,2% varaosan arvosta päivässä varaosan asiakkaalle luovuttamiseen asti. Myyjällä on oikeus kieltäytyä varaosan luovuttamisesta ennen säilytysmaksun maksamista.
 
5.6. TAKAISIN OSTETTAVIKSI JA VAIHDETTAVIKSI KUULUVAT VAIN NE TAVARAT, JOIDEN PAKKAUS ON VIRHEETÖN JA PUHDAS, SAMOIN TUOTTEESSA ITSESSÄÄN EI SAA OLLA KÄYTÖN JÄLKIÄ TAI VAURIOITA..
 
6. Asiakkaan vastuu
 
6.1. Asiakas vastaa kaikista toimenpiteistä, jotka on tehty hänen käyttäjätunnustaan ja salasanaansa käyttäen.
 
6.2. Asiakas vastaa varaosakoodin väärin kirjoittamisesta ja siitä seuraavasta ei-toivotun tilauksen esittämisestä.
 
6.3. Asiakas sitoutuu takaamaan koko tilauksen täytön ajan sen, että on tavoitettavissa antamillaan yhteystiedoilla tai esitäytetyillä yhteystiedoilla. Mainituilla yhteystiedoilla toimitetut tiedot katsotaan asiakkaan vastaanottamiksi.
 
6.4. Asiakas toimittaa myyjälle valtuutetun edustajansa nimen (edustajiensa nimet), jolla (joilla) on kaikki asiakkaan oikeudet, jotka liittyvät kaikkiin asiakkaan tekemiin ja jatkossa tehtäviin varaosatilauksiin. Osapuolet katsovat mainitut henkilöt asiakkaan valtuutetuiksi edustajiksi niin kauan, kunnes asiakkaalta tulee myyjälle päinvastaista kirjallista tietoa.
 
 
ALLCAR.EE:n YLEISET TAKUUEHDOT
 
Autojen uusien varaosien takuu on voimassa 12 kuukautta tai valtuutetun asentajan erikoissopimusten mukaan myös pitempään. Valtuutetun asentajan sopimus on sopimus, joka solmitaan erikseen AllCar OÜ:n ja asennusyrityksen välillä. Pidennetyt takuuehdot ovat voimassa vain, mikäli asentajasopimus on olemassa. Tuotteille, joille auton valmistaja on määrittänyt tietyt vaihtovälit (suodattimet, sytytystulpat jne.) takuu lyhenee auton valmistajan määrittämään ajomatkaan tai aikaan.
 
Lisälaitteiden ja tarvikkeiden takuu on 6 kuukautta.
 
1. Takuu koskee vain allcar.ee:n eli AllCar OÜ:n myymiä tuotteita.
 
2. Takuu kattaa tuotteen materiaalin ja valmistusvirheet. Takuun piiriin ei kuulu tuotteiden normaali kuluminen käytön yhteydessä (esimerkiksi jarrupalojen kuluminen).
 
Materiaali- tai valmistusvirheellisen tuotteen osalta AllCar OÜ sitoutuu korjaamaan, vaihtamaan tai korvaamaan virheellisen tuotteen siinä tapauksessa, että materiaali- tai valmistusvirheet ovat aiheuttaneet tuotteen muuttumisen käyttökelvottomaksi.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka ovat aiheutuneet:
- normaalista kulumisesta;
- puutteellisesta huoltamisesta;
- vääristä työmenetelmistä asennuksessa;
- väärästä käytöstä;
- muista ulkoisista tekijöistä aiheutuvista vioista;
- kilpailuissa käytettävien autojen varaosat.
 
3. Takuuaika alkaa, kun AllCar OÜ luovuttaa sen kuluttajalle. Takuu koskee tuotteen ensimmäistä käyttäjää. Tuotteen tai osan vaihtaminen ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.
 
4. Takuuta koskeva ilmoitus tulee tehdä AllCar OÜ:lle kahden kuukauden kuluessa vian havaitsemisesta.
Takuuilmoitukseen tulee liittää:
- viallinen tuote;
- tuotteen ostopäivä, laskun numero;
- tuotteen käyttöönottopäivä;
- käytössä ollut aika, kilometrit/tunnit;
- vian ilmenemispäivämäärä;
- käyttöpaikka (auton/laitteen merkki, valmistusvuosi, VIN-koodi);
- vian tarkka selvitys ja syy (ei hyväksytä sellaisia selvityksiä, kuten rikki, ei toimi, ei sovi asiakkaan autoon jne.);
- lisätietoa antavan henkilön nimi ja yhteyspuhelin;
- asennusliikkeen nimi, yhteystiedot ja kyseisessä liikkeessä asennuksen todistavan asiakirjan kopio;
- takuutodistus, mikäli kyseisellä tuotteella sellainen on;
- runko-osien sopimattomuuden osalta kuvallinen tieto on pakollinen.
 
5. Takuuehdot elektroniikkalaitteiden osalta:
- kyseinen osa on asennettu auton edustusliikkeessä;
- kyseisiä osia on asennettu siihen erikoistuneissa yrityksissä.
 
6. Takuu ei koske elektroniikkalaitteita seuraavissa tapauksissa:
- mikäli elektroniikkalaitteita ei ole asennettu siihen erikoistuneissa yrityksissä;
- mikäli tuote on asennettu työpajoissa, joissa ei ole siihen tarvittavia työvälineitä;
- mikäli tuotteen on asentanut henkilö, jolla ei ole elektroniikka-alan pätevyyttä;
- SUOSITTELEMME ASIAKASTA AINA VAKUUTTUMAAN ASENTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN OSAMASSAOLOSTA ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA JA AINA PYYTÄMÄÄN ASENNUKSEN TODISTAVAN ASIAKIRJAN!
 
7. AllCar OÜ:llä on oikeus irrottaa viallinen tuote vian selvittämiseksi.
 
8. Mikäli asiakas kiistää AllCar OÜ:n takuuasiantuntijan päätöksen tuotteen takuusta, tuote lähetetään puolueettomaan asiantuntijatutkimukseen (esim. yhteistyökumppani, valmistajatehdas tai muu). Käsittelyaika tällaisessa tapauksessa on enintään 2 kuukautta. Mikäli tässä ajassa asiantuntijatutkimuksen tulos ei ole selvinnyt, tuote kuuluu korvattavaksi. Takuututkimus suoritetaan yleensä AllCar OÜ:n kustannuksella. Mikäli asiakas ei hyväksy takuupäätöstämme, asiakkaalle annetaan mahdollisuus tilata puolueeton asiantuntijatutkimus asiakkaan kustannuksella. Puolueettoman asiantuntijatutkimuksen tulee olla molempien tahojen hyväksymä. Mikäli puolueettoman asiantuntijan päätös on myönteinen, AllCar OÜ korvaa asiantuntijatutkimuksen kustannukset.
 
9. AllCar OÜ ei sitoudu korvaamaan takuuaikana rikkoutuneiden tuotteiden vaihtoon liittyviä kustannuksia.
 
10. Viallista tuotetta, joka on korvattu, ei palauteta.
 
11. Mikäli viallinen tuote ei kuulu takuun puitteissa vaihdettavaksi, AllCar OÜ:llä on oikeus hävittää tuote 30 päivän kuluttua, mikäli takuuvaatimuksen esittäjä ei vaadi tuotteen palauttamista 14 kalenteripäivän kuluessa.
 
 
PALAUTUSEHDOT
 
Varaosan haltuun saamisen jälkeen on kuluttajamyynnissä oikeus palauttaa varaosa 14 päivän kuluessa. Varaosan palauttamisen edellytyksenä on ehjä ja avaamaton pakkaus. Varoitus. Pakkauksen avaaminen/rikkominen ilman, että olisi varma aikomus asentaa kyseinen osa, voi aiheuttaa kyseisen tuotteen/varaosan pilaantumisen ja vaikeuttaa tai muuttaa myöhemmin mahdottomaksi varaosan tunnistamisen. Varaosan pakkaus on osa tuotteena olevaa varaosaa ja varmistaa varaosan säilymisen ja tunnistamisen. Varaosan pakkauksen rikkominen katsotaan varaosan vahingoittamiseksi ja vahingoitettua varaosaa AllCar OÜ ei ole velvollinen ostamaan takaisin. Pakkauksessa olevaan varaosaan tutustumista varten ei ole minkäänlaista tarvetta avata/rikkoa varaosan pakkausta, koska tuotteesta tarvittava kuvaus on olemassa luettelossamme allcar.ee tai kyseisen varaosan valmistajan luettelossa. Tuotteen/varaosan oikeellisuudesta pyydämme varmistumaan ennen varaosan tilaamista käyttämällä siihen joko luetteloitamme tai sitten jonkun muun tätä alaa tuntevan asiantuntijan apua (merkkien mukaiset edustajat, varaosakaupat, korjauspajat). Varaosan takaisin ostamisen yhteydessä myyjä varaa itselleen oikeuden määrittää sille tarvittaessa myyntihinnasta poikkeavan hinnan suoritetun tilauksen täytön kustannusten katteeksi tai mikäli palauttamisella aiheutetaan myyjälle vahinkoa, samoin mikäli palautettu varaosa osoittautuu vastaanottamisen yhteydessä vahingoitetuksi (VÕS 127 §, 132 §, 135 §). Palauttaminen tapahtuu palauttajan kustannuksella. Tuotteiden palautuskustannukset kuluttajamyynnin yhteydessä maksaa kuluttaja.
 
Mikäli tuotteen pakkauksessa oleva varaosa ei vastaa pakkauksessa kuvattua/luettelossa allcar.ee olevaa tai on viallinen, AllCar OÜ sitoutuu vaihtamaan välittömästi tämän varaosan, tai mikäli vaihtaminen osoittautuu mahdottomaksi, korvaamaan kyseisen tuotteen myyntisopimuksen mukaisen arvon.
 
TAKAISIN OSTETTAVIKSI JA VAIHDETTAVIKSI KUULUVAT VAIN NE TAVARAT, JOIDEN PAKKAUS ON VIRHEETÖN JA PUHDAS, SAMOIN TUOTTEESSA ITSESSÄÄN EI SAA OLLA KÄYTÖN JÄLKIÄ TAI VAURIOITA.
 
Jos osat eivät sovi, kuvin varustetut tiedot ovat pakolliset! Mittaerot tulee aina esittää (esimerkiksi 5 mm pitempi tai 1 cm lyhempi).

Viallisen tuotteen osalta tulee tiedon saapua meille heti (valokuvaa tuote ja toimita heti), joka tapauksessa viimeistään 48 h kuluessa. AllCar OÜ:llä on oikeus kieltäytyä myöhempien valitusten ottamisesta huomioon.

Tuotteen palauttamiseksi ota meihin yhteyttä sähköpostiosoitteella klienditeenindus [at] allcar.ee tai soita asiakaspalvelumme yhteyspuhelimeen +372 58503353 palautuksen tai vaihdon yksityiskohdista sopimiseksi.
 
Mikäli tuote jää EE-varastoon, teemme heti hyvityslaskun. Jos lähetämme tuotteen takaisin EU-varastoon, siitä päättää EU-varasto ja yleensä hyvityslaskut saapuvat seuraavan kuukauden alkuun mennessä. Kuukauden lopussa EU-varastoon palautetut tuotteet siirtyvät seuraavalle kuukaudelle. Summa jätetään käyttäjätilille ennakkomaksuksi. Jos haluat rahan takaisin pankkitilille, ole hyvä ja ilmoita siitä meille.
 
Sopimuksen on hyväksynyt Viron kuluttajasuojaviranomainen (Eesti Tarbijakaitseamet)
 

 


Ostoskori on tyhjä