Sopimuksen ja takuuehdot

VARAOSIEN TILAUS- JA MYYNTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖSOPIMUS

1. Yleistä

Tämä asiakirja on yhteistyösopimus, joka on solmittu allcar.ee myyntikeskuksen omistajan Allcar OÜn ja rekisteröityneen myyntikeskuksen käyttäjän välillä.

2. Tilauksen lähettäminen

2.1. Ostaja lähettää tilauksen vain tilaus-myyntikeskuksen allcar.ee kautta. Tilauksen lähettämisen edellytyksenä on asiakkaaksi rekisteröityminen ja asiakassopimuksen solmiminen. Asiakas lähettää kaikki tilaukset henkilökohtaisen tilinsä kautta, johon hän kirjautuu sisään vain hänen tiedossaan olevan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla (velvoiteoikeuslain 621 §). Epäselvyyksien välttämiseen viestintävälineiden (puhelimen, sähköpostin yms. välityksellä) lähetettyjä varaosatilauksia ei käsitellä. Meidän tilaus- ja myyntikeskus antaa kuitenkin viestintävälineiden välityksellä teknisiä ja muita tukitietoja varaosien soveltuvuuden ja saatavuuden osalta.

2.2. Tietyn varaosan myyntihinta kuvataan varaosakoodin syöttämisen jälkeen tai kuvastossa ko. varaosan koodin yhteydessä. Koko tilauksen myyntihinta kuvataan tilauksen laatimisen jälkeen ja sen näkyy jokaisen rekisteröityneet ja sopimuksen tehneen käyttäjän tilillä.

2.3. Tilauksen vahvistuksena on laskun lähettäminen asiakkaalle. Tilausvahvistus tarkoittaa tilauksen vastaanottamista ja sopimuksen solmimista. Asiakkaalla ei ole oikeutta tilauksesta luopumiseen paitsi tässä sopimuksessa säädetyissä tapauksissa.

2.4. Myyjällä on oikeus yksittäisen varaosan ja koko tilauksen myyntihinnan yksipuolisen muuttamiseen, jos sellaisen muutoksen syynä ovat objektiiviset, myyjästä riippumattomat syyt. Myyjä on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle myyntihinnan muutoksista sähköpostin välityksellä. Myyjä on velvoitettu perustelemaan myyntihinnan muutoksia asiakkaan vaatimuksesta. Jos myyntihinta muuttuu, on asiakkaalla oikeus luopua tilauksesta kolmen arkipäivän sisällä, ilmoittamalla siitä sähköpostilla. Jos asiakas on luopunut tilauksesta, myyjä palauttaa heti, mutta viimeistään 30 päivän sisällä asiaa koskevan tiedon saatuaan asiakkaan maksaman myyntihinnan ja palauttaa hänen luottorajansa ennalleen. Määräajat määritellään sähköpostiviestien päiväysten pohjalta.

2.5. Myyntihinta voidaan maksaa verkkopankissa tai annetun luoton kautta.

3. Toimitusaika

3.1. Varaosan alustavan toimitusajan määrittelee myyjä. Myyjällä on oikeus toimitusajan yksipuolisen jatkamiseen, josta hän ilmoittaa asiakkaalle sähköpostin välityksellä. Jos myyjä on jatkanut toimitusaikaa useammin kuin kerran tai kerralla yli kahden kuukauden verran, on asiakkaalla oikeus luopua tilauksesta kolmen arkipäivän sisällä toimituksen viivästymistä koskevan tiedon saamisesta alkaen, ilmoittamalla siitä sähköpostilla. Jos asiakas on luopunut tilauksesta, myyjä palauttaa heti, mutta viimeistään 30 päivän sisällä asiaa koskevan tiedon saatuaan asiakkaan maksaman myyntihinnan. Myyjällä ei ole velvollisuutta asiakkaalle tilauksesta luopumisen johdosta syntyneen vahingon korvaamiseen. Jos asiakas ei ole tilauksesta luopumisessa noudattanut tässä kohdassa säädettyjä vaatimuksia, katsotaan, että asiakas hyväksyy toimituksen viivästymisen ja haluaa saada tilaamansa tuotteen.

4. Tilauksen täyttäminen

4.1. Myyjä aloittaa asiakkaan tilauksen täyttämisen heti tilauksen perusteella laaditun laskun vahvistamisen jälkeen ja kun pankista on saatu vahvistus, että lasku on maksettu tai asiakas on hakenut luottoa tilauksen maksamiseen.

4.2. Jos ostajalle toimitetun laskun vahvistamista seuraavan yhden (1) työpäivän sisällä ei ole pankista maksusuorituksen vahvistusta saatu tai jos asiakas ei ole hakenut luottoa tilauksen maksamiseen, myyjällä on oikeus jättää tilaus toimittamatta. Myyjällä on oikeus myös tilauksen toimittamatta jättämiseen myös siinä tapauksessa, jos pankki lähettää vahvistuksen maksun suorittamisesta tai luoton hakemisesta myöhemmin kuin yhden (1) työpäivän sisällä tilauksen lähettämisestä alkaen. Myyjä ilmoittaa tilauksen toimittamatta jättämisestä asiakasta sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

4.3. Myyjällä on oikeus luopua tilauksen toimittamisesta milloin tahansa, jos tilauksen toimittaminen on vaikeutunut tai osoittautuu mahdottomaksi myyjästä riippumattomista syistä. Myyjä ilmoittaa tilauksen toimittamatta jättämisestä asiakkaalle välittömästi sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Myyjän tulee asiakkaan vaatimuksesta perustella tilauksen toimittamatta jättämisä. Jos tilausta ei toimiteta, myyjä palauttaa välittömästi, mutta viimeistään 30 päivän sisällä asiakkaan maksaman myyntihinnan tai palauttaa asiakkaan maksaman luottorajan entiselle tasolle. Tässä kohdassa säädetyssä järjestyksessä tilauksen toimittamisen luopumisen tapauksessa ei ole myyjällä vastuuta asiakkaalle tai kolmansille henkilöille tilauksen toimittamatta jättämisen aiheuttamista vahingoista.

5. Tilattujen varaosien toimittaminen

5.1. Tilatut varaosat toimitetaan asiakkaan pyynnön mukaan joko myyjän toimipaikkaan tai kuriiriyhtiön välityksellä asiakkaan ilmoittamaan paikkaan. Myyjä ei voi velvoittaa kuriiriyhtiötä tuottamaan palveluita, jotka eivät kuulu yhtiön toimialoihin (perintä ja pankkipalvelut). Jos varaosa toimitetaan ostajalla kuluttajamyynnin puitteissa, myyntihinnan tulee olla maksettuna myyjälle. Myyjällä ei ole velvollisuutta ostajalle kuluttajanmyynnin tapauksessa luoton tarjoamiseen. Kuluttajamyynnin puitteissa ei ole myyjän ostajalle toimitettujen laskujen maksaminen ennen tilatun tuotteen ostajalle toimittamista pakollista, mutta suosituksena on, että hinta maksetaan heti tai kolmen päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta alkaen (velvoiteoikeuslain 213 § 3 mom.). Jos ostaja ei ole laskua maksanut, on myyjä edelleen tilatun tuotteen omistaja ja varaosaa ei varata sen tilanneelle ostajalle, jos laskua ei ole maksettu. Kaikissa muissa tapauksissa on ostaja velvoitettu noudattamaan myyjän laatimaan laskuun merkittyjä, sopimuksen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisia eräpäiviä ja ehtoja.

5.2. Myyjän suosituksena on tarkistaa varaosa sen vastaanottamisen yhteydessä. Jos varaosassa havaitaan puutteita, siitä on ilmoitettava myyjälle välittömästi ja määriteltävä puutteet kuriirin läsnä ollessa. Jos ostaja on solminut sopimuksen varaosan ostamiseen yritysasiakkaan asemassa, ostettu varaosa tulee tarkistaa tai tarkistuttaa heti. Jos puutteesta ei ilmoitettu kohtuullisen ajan sisällä, katsotaan, että ostajalle on luovutettu ehjä ja laadukas varaosa. Asiakkaalla ei ole oikeutta virheellisen varaosan vastaanottamisesta luopumiseen.

5.3. Jos tilattu varaosa luovutetaan myyjän toimipaikassa, myyjä ilmoittaa varaosan saapumisesta ostajalle hänen ilmoittamia yhteystietoja käyttämällä ja asiakas on velvoitettu ottamaan varaosan vastaan.

5.4. Jos tilattu varaosa luovutetaan kuriirin välityksellä, ostaja maksaa kuriiripalvelun käyttämisen aiheuttamat kulut sovitusti joko kuriiripalvelun tarjoajan tai myyjän hinnaston mukaisesti. Kuriiripalvelun käyttämisen aiheuttamien kulujen maksamiseen sovelletaan myyntihinnan maksamista koskevia säädöksiä. Asiakas on velvoitettu varmistamaan tilatun varaosan vastaanottamisen hänen ilmoittamassa paikassa myyjälle sopivana aikana.

5.5. Jos varaosaa ei ole mahdollista kahden (2) viikon sisällä toimittaa ostajan käyttöön, varaosa varastoidaan myyjän ilmoittamassa paikassa. Siinä tapauksessa on asiakas velvoitettu maksamaan myyjälle varaosan varastoimisen aiheuttamat kulut, ne ovat 0,2 % varaosan hinnasta päivässä sen asiakkaan käyttöön luovuttamisen hetkeen saakka. Myyjällä on oikeus kieltäytyä varaosan ostajalle luovuttamisesta, jos varastointimaksua ei ole maksettu.

5.6. OSTAJALTA VOIDAAN LUNASTAA JA VAIHTAA VAIN SELLAISET TUOTTEET, JOIDEN PAKKAUS ON EHJÄ JA SIISTI JA TUOTTEESSA EI SAA OLLA KÄYTTÖJÄLKIÄ JA VAURIOITA.

6. Asiakkaan vastuu

6.1. Asiakas vastaa kaikista kaupoista, joiden tekemiseen on käytetty hänen käyttäjätunnusta ja salasanaa.

6.2. Asiakas vastaa varaosakoodin väärin syöttämisestä johtuvasta väärän tilauksen tekemisestä.

6.3. Asiakas sitoutuu olemaan koko tilauksen toimittamisen prosessin ajan varmistamaan tavoitettavissa hänen ilmoittamista numeroista tai sähköpostin välityksellä. Mainittujen tietojen avulla toimitetut tiedot katsotaan asiakkaan vastaanottamiksi.

6.4. Asiakas toimittaa myyjälle valtuuttamansa edustajan (valtuuttamiensa edustajien) nimet, joilla on kaikki asiakkaan oikeudet, jotka liittyvät asiakkaan tekemiin ja vastaisuudessa tehtäviin varaosatilauksiin. Sopijapuolet katsovat mainittujen henkilöiden olevan asiakkaan valtuuttamia edustajia, kunnes asiakas on toimittanut myyjälle päinvastaisen kirjallisen tiedon.

 

ALLCAR.EE:n YLEISET TAKUUEHDOT

Autojen uusien varaosien takuu on voimassa 6 kuukautta. Tuotteiden kohdalla, joista auton valmistaja on ilmoittanut tietyn vaihtovälin (suodattimet, sytytystulpat jne.), on takuu valmistajan ilmoittaman vaihtovälin mukainen.

Lisälaitteiden ja tarvikkeiden takuu on 6 kuukautta.

1. Takuu on voimassa ainoastaan allcar.ee:n eli Allcar OÜ:n myymien tuotteiden osalta.

2. Takuu kattaa tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata käytöstä aiheutuvaa normaalia kulumista (esimerkiksi jarrukenkien kuluminen).

Jos tuotteessa havaitaan materiaali- tai valmistusvirhe, Allcar OÜ sitoutuu korjaamaan, vaihtamaan tai korvaamaan virheellisen tuotteen edellyttäen, että materiaali- tai valmistusvirheet eivät ole aiheuttaneet tuotteen käyttökelvottomuutta.

Takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet
– tavanomaisesta kulumisesta;
– puutteellisesta huollosta;
– vääristä asennusmenetelmistä;
– väärästä käytöstä;
– muista ulkoisten tekijöiden aiheuttamista virheistä;
– varaosien käyttämisestä kilpailukäytössä oleviin autoihin.

3. Takuuaika alkaa tuotteen Allcar OÜltä ostajalle luovuttamisen hetkestä. Takuu on voimassa tuotteen ensimmäisen käyttäjän osalta. Tuotteen tai sen osan vaihtaminen ei vaikuta takuuajan alustavaan kestoon.

4. Takuuta koskeva hakemus on toimitettava Allcar OÜlle kahden kuukauden sisällä virheen havaitsemisesta alkaen.

Takuuhakemukseen liitetään:
– virheellinen tuote;
– tuotteen ostopäivä, laskun numero;
– tuotteen käyttöönoton päivämäärä;
– tuotteen käyttöaika kilometriä/tuntia;
– vian ilmenemisen päivämäärä;
– käyttökohde (auton/laitteen merkki, valmistusvuosi, rek.nro);
– vian tarkka kuvaus ja syy (lyhyttä kuvausta kuten rikki, ei toimi, ei käy asiakkaan autoon jne. ei hyväksytä);
– lisätietoja antavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
– asentajan nimi, yhteystiedot ja kyseisessä yrityksessä varaosan asentamista todistavan asiakirjan jäljennös;
– takuukuitti, jos tuotteessa on sellainen.

5. Sähköisten laitteiden takuuehdot

– ko. osa on asennettu merkkikorjaamolla;
– ko. osa on asennettu siihen erikoistuneessa yrityksessä.

6. Sähköisten laitteiden takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa

– jos sähköisiä laitteita ei ole asennettu siihen erikoistuneessa yrityksessä;
– jos tuote on asennettu korjaamolla, jossa ei ole työhön tarvittavia työkaluja;
– jos tuotteen on asentanut sähköisten laitteiden asennuksen alalla epäpätevän henkilön toimesta;
– ASIAKKAAN TULISI AINA ENNEN TUOTTEEN ASENNUSTA VARMISTUA ASENTAJAN PÄTEVYYDESSÄ JA PYYTÄÄ ASENNUKSESTA TODISTUS!

7. Allcar OÜllä on oikeus purkaa virheellinen tuote siinä ilmenneen puutteen selvittämiseen

8. Jos asiakas ei tyydy Allcar OÜn takuualana asiantuntijan tuotteen takuun osalta tehtyyn päätökseen, tuote lähetetään puolueettomaan tarkastukseen (esim. yhteistyökumppanille, tuotteen valmistajalle tai muulle taholle). Käsittelyaika on sellaisessa tapauksessa enimmillään 2 kuukautta. Jos tarkastuksen tulos ei ole mainitun ajan sisällä selvinnyt, tuotteen hinta korvataan. Takuuajan erikoistarkastus suoritetaan tavanomaisesti Allcar OÜn kustannuksella. Jos asiakas ei tyydy meidän tekemään takuupäätökseen, asiakkaalle annetaan mahdollisuus teettää tuotteen puolueeton erikoistarkastus omalla kustannuksellaan. Puolueettomalle tarkastajalle tulee saada molemman sopijapuolen hyväksyntä. Jos puolueeton tarkastaja toteaa takuun alaisen tuotteen virheellisyyden, Allcar OÜ korvaa tarkastuskulut.

9. Allcar OÜ ei sitoudu korvamaan takuuajan aikana vaurioituneiden tuotteiden vaihtamiseen liittyviä kuluja.

10. Virheellistä ja korvattua tuotetta ei palauteta.

11. Jos virheellistä tuotetta ei voida takuuehtojen puitteissa vaihtaa, on Allcar OÜllä oikeus tuhota tuote 30 päivän sisällä, jos takuuvaatimuksen toimittaja ei ole vaatinut tuotteen palauttamista 14 kalenteripäivän sisällä.

 

PALAUTTAMISEHDOT

Varaosa voidaan palauttaa 14 päivän sisällä sen vastaanottamisesta alkaen. Varaosan palauttamisen edellytyksenä on ehjä ja avaamaton pakkaus. Jos pakkaus avataan/rikotaan ilman varmaa halua toimitetun varaosan asentamiseen tai käyttämiseen, se saattaa aiheuttaa ko. tuotteen/varaosan vahingoittumisen ja vaikeuttaa varaosan myöhempää tunnistamista tai tehdä siitä mahdottoman. Varaosan pakkaus on varaosan osa, joka on tarkoitettu varaosan säilyttämiseen ja tunnistamiseen. Varaosan pakkauksen rikkominen rinnastetaan varaosan rikkomiseen ja Allcar OÜllä ei ole velvollisuutta vahingoittuneen varaosan lunastamiseen. Pakkauksessa olevan varaosan tutkimiseen ei tarvitse pakkausta avata tai rikkoa, sillä tuotteen perusteellinen kuvaus löytyy meidän allcar.ee –sivuston kuvastosta tai ko. varaosan valmistajan kuvastosta. Tuotteen/varaosan soveltuvuudesta tulee varmistua ennen varaosan tilaamista, siihen voi käyttää meidän kuvastoja tai alan asiantuntijan apua (automerkin edustukset, varaosamyymälät, korjaamot). Myyjä pidättää oikeuden määritellä varaosan asiakkaalta lunastamiseen tapauksessa sille myyntihinnasta poikkeavan hinnan, josta on vähennetty tilauksen toimittamisen aiheuttamat kulut tai jos palauttaminen aiheuttaa vahinkoa myyjälle tai jos palautettu varaosa on vahingoittunut (velvoiteoikeuslain 127 §, 132 §, 135 §).

Jos tuotteen pakkauksessa oleva varaosa ei ole pakkauksessa kuvatun/kuvastossa allcar.ee esitetyn tuotteen mukainen tai on viallinen, Allcar OÜ sitoutuu vaihtamaan varaosan heti tai, jos vaihtaminen on mahdotonta, hyvittämään tuotteen sopimuksen mukaisen hinnan.

PALAUTETTAVAKSI JA VAIHDETTAVAKSI HYVÄKSYTÄÄN VAIN NE TUOTTEET, JOIDEN PAKKAUS ON EHJÄ JA SIISTI, TUOTTEESSA EI SAA MYÖSKÄÄN OLLA KÄYTTÖJÄLKIÄ TAI VAURIOITA.

Tuotteen palauttamiseen tulee ottaa yhteyttä sähköpostin välityksellä, lähettämällä viestin osoitteeseen klienditeenindus [at] allcar.ee tai soittamalla meidän asiakaspalvelun puhelimeen +372 58503353 tai +372 7310401 ja sopia palauttamiseen tai vaihtamiseen liittyvistä yksityiskohdista.

Palautetusta tuotteesta maksettu summa siirretään asiakkaan pankkitilille välittömästi, mutta viimeistään 30 päivän sisällä tuotteen palauttamisesta alkaen.

Sopimustekstin on hyväksynyt Viron kuluttajasuojavirasto.


Ostoskori on tyhjä